Velkommen til Trollstua

TROLLSTUA BARNEHAGE Er en privat heldagsbarnehage med adresse Nyveien 12, 3322 Fiskum. Hoved telefon : 32 70 16 44 Telefon daglig leder: 45 87 26 81 Rødhette: 45 87 26 77 Blåmann: 45 87 26 79 Veslefrikk: 45 87 26 69 Tommeliten: 45 87 26 74 E-mail: styrer@trollstua-barnehage.no

Barnehagen ligger fint til rett ved gamle E-134. Området byr på gode turmuligheter både i skogen og ved Fiskumvannet. Trollstua er eid og drevet av de foreldrene som til enhver tid har barn i barnehagen. Trollstua holder til i et gammelt hus med ”sjel”. Huset er bygd ca. 1920 av Jarl Møller tidligere prest på Fiskum. Han hadde tre døtre hvorav to av dem arvet eiendommen etter ham. Ingen av døtrene hadde familie. Barnehagen ble startet opp av bondekvinnelaget og sanitetsforeningen i samarbeid med en gruppe foreldre i 1975. Fra starten hadde barnehagen, som først var 6-årsklubb/korttidsbarnehage, lokaler på Heimtun (folkehøgskolen), men i 1981 ble leiekontrakten sagt opp og barnehagen ble ”husløs”. Johanne Møller som eneste gjenlevende av Møllerfamilien fikk høre dette og ga huset sitt til ”barna på Fiskum”, slik at det kunne brukes til barnehage. Huset ble pusset opp og her var korttidsbarnehage og ungdomsklubb/SFO i noen år. Da Johanne noen år senere døde arvet barnehagen alt etter henne. Da ble det satt i gang et stort oppussings- og utbyggingsprosjekt. I 1990 stod barnehagen ferdig.

I DAG

I dag har Trollstua 66 plasser i alderen 0 – 6 år. Vi er fordelt på 5 baser, hvor 1 og 2 åringen holder til i nybygget og 3 til 6 åringen holder til i Trollstua sin gamle del. Vi er en ”avdelingsløs” barnehage med 5 baser, Maxi, Rødhette, Blåmann, Veslefrikk og Tommeliten. Barna har store, fine garderober hvor barna har fast garderobeplass og varmerom for tørking av vått tøy. Barna får frukt og knekkebrød samt formiddagsmat hver dag. En gang i uken får barna et varmt måltid til lunsj.

I tillegg til styrer i full stilling har barnehagen en grunnbemanning på 15 stillinger. Disse fordeler seg på 7 førskolelærere, 3 barne- og ungdomsarbeidere og 6 assistenter. I staben har vi også kjøkken assistent, renholder og vaktmester.