Link til barnehageloven

 

 

LINK TIL BARNEHAGE LOVEN

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html