SØKE BARNEHAGEPLASS?

Bor du/dere i Kongsberg, men jobber i Eiker eller Viken? Eller kanskje bor du/dere i Hokksund men jobber på Kongsberg Næringspark?

Rammeplan

Rammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.