Link til Søkerportalen via Øvre Eiker Kommunes hjemmeside

https://ovre-eiker.ist-asp.com/NO00624-pub/login.htm

Her kan dere søke om barnehage plass eller øke/redusere plassen dere allerede har.